top of page
คะแนนไลฟ์สไตล์ประจำวัน
lifestyle-banner.jpg
health-track.png
เช็คคะแนน Aktivo ของคุณ
รับ 10 คะแนนเมื่อเปิดแอป และเข้าไปตรวจสอบคะแนน Aktivo ของคุณ
aktivo-score.png
Aktivo Score®
รับคะแนนของวันนี้โดยสร้างคะแนน Aktivo รายวันของคุณ คะแนนที่ได้รับจะเท่ากับคะแนน Aktivoของคุณในวันนั้น
fibre-score.png
Fibre Score
รับ 30 คะแนนโดยคำนวณปริมาณไฟเบอร์ของคุณ
steps.png
ก้าว
รับ 30 คะแนนหลังจากเดิน 10,000 ก้าวขึ้นไปในหนึ่งวัน
badges.png
เหรียญตรา
รับคะแนนจากการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพดีในทุกวัน

เป้าหมาย 3 ประการในไลฟ์สไตล์คือ ออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที นั่งน้อยกว่า 8 ชั่วโมง และนอนประมาณ 7 ถึง 9 ชั่วโมงต่อวัน

รับเหรียญตราผู้เข่าแข่งขันพร้อมรับ 10 คะแนนหากคุณบรรลุ 1 ใน 3 ของเป้าหมายของไลฟ์สไตล์

รับเหรียญตราผู้ท้าชิงพร้อมรับ 30 คะแนนหากคุณบรรลุ 2 ใน 3 ของเป้าหมายของไลฟ์สไตล์

รับเหรียญตราผู้ประสบความสำเร็จพร้อมรับ 50 คะแนนหากคุณบรรลุทั้ง 3 เป้าหมายของไลฟ์สไตล์

rank-jumb.png
อันดับเพิ่มขึ้น
รับคะแนนมากขึ้นจากอันดับที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน
อันดับของคุณใน Aktivoขึ้นอยู่กับคะแนนของคุณเมื่อเทียบกับสมาชิกคนอื่น ๆ
 

การจัดอันดับจะตัดสินจากคะแนนโดยรวม ถ้าหากคะแนนรวมเท่ากัน สมาชิกที่ได้คะแนนที่สูงกว่าในวันนั้นจะมีอันดับสูงกว่า ถ้าหากคะแนนรวม และคะแนนในวันนั้นเท่ากัน สมาชิกที่ได้คะแนน Aktivo ที่สูงกว่าจะมีอันดับสูงกว่า ถ้าหากคะแนนรวม คะแนนในวันนั้น และคะแนน Aktivo ในวันนั้นเท่ากัน สมาชิกที่มีจำนวนก้าวสูงกว่าจะมีอันดับสูงกว่า ถ้าหากคะแนนรวม คะแนนในวันนั้น คะแนน Aktivo และจำนวนก้าวเท่ากัน อันดับจะเท่ากัน
คะแนนโบนัส
bonus-banner.jpg
avg-aktivo-score.png
ค่าเฉลี่ย Aktivo Score® รายสัปดาห์
รับคะแนนโบนัสทุกวันจันทร์โดยรักษาคะแนน Aktivo ให้สูงตลอดทั้งสัปดาห์ จะให้คะแนนทุกวันจันทร์โดยอิงจากค่าเฉลี่ยของคะแนน Aktivo ของคุณจากสัปดาห์ก่อนหน้าดังที่แสดงในตาราง
จะนับคะแนนเมื่อไหร่
คะแนนจะถูกเพิ่มในบัญชีของคุณหลังจากสร้างคะแนน Aktivo ครั้งแรกแล้ว อันดับของคุณอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดทั้งวัน และจะสิ้นสุดลงเมื่อจบแต่ละวัน หากการซิงค์ข้อมูลล่าช้า ข้อมูลของคุณจะได้รับการอัปเดตในวันถัดไป
คำสงวนสิทธิ์
คะแนนจะถูกเพิ่มในบัญชีของคุณหลังจากสร้างคะแนน Aktivo ครั้งแรกแล้ว อันดับของคุณอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดทั้งวันและจะสิ้นสุดลงเมื่อจบแต่ละวัน หากการซิงค์ข้อมูลล่าช้า ข้อมูลของคุณจะได้รับการอัปเดตในวันถัดไป
bottom of page